Omen

Zolang het kind nog niet op de wereld is, wordt er gedaan alsof het niet bestaat. Er is geen kinderkamer, geen kinderkledij, geen papflesjes, geen speelgoed, geen naam. Een kind dat niet bestaat, zo is de gedachtegang, hoeft niets te vrezen. Geen ziekte, geen dood of ander onheil.

Lees meer…